LASKUJEN HALLINTA

-Toimita matkalasku hyväksyntään jaostosi puheenjohtajalle,

- Ensimmäisellä kerraalla toimita myös henkilötiedot palkanlaskentaa varten. Tarvittavia tietoja ovat nimi, henkilötunnus, osoite ja pankkitilisinumero.

-Matkalaskupohjaan on hyvä kerätä tapahtumia pidemmältä ajalta ja lähettää ne kerralla hyväksyntään. Samaan pohjaan voi kerätä vaikka koko vuoden matkakorvaukset.

-Matkalaskut tulee toimittaa puolivuosittain jaostojen puheenjohtajille. 1.6. mennessä toimitetut maksetaan kesäkuun loppuun mennessä, 1.12. mennessä toimitetut maksetaan joulukuun loppuun mennessä

-Mainitse mikä jaosto maksaa korvauksen

Matkalasku excel-muodossa

Matkalasku pdf-muodossa

Kululasku excel-muodossa

Kululasku pdf-muodossa

Kulukorvauksien ja stipendien lunastuslomake excel-muodossa

Kulukorvauksien ja stipendien lunastuslomake pdf-muodossa

Sähköisen laskutuksen ohje 2019