Näin aloitat uintiharrastuksen

Lähde mukaan uintiharrastukseen

 

Someron Esa tarjoaa kaikille uinnista kiinnostuneille lapsille, nuorille sekä aikuisille mahdollisuuden harrastaa uintia omien mahdollisuuksien ja tavoitteiden mukaan. Uusia uimareita sekä talkoolaisia ei ole koskaan liikaa, joten tervetuloa mukaan uinnin kiehtovaan maailmaan! 

https://www.uimaliitto.fi/uinti/esittely/

 

 

 

Someron Esa uimarinpolku

Lapsi/Aikuinen ryhmässä 1 – 3 vuotiaat lapset tutustuvat vesielementtiin. Tarkoituksena on antaa lapselle positiivisia kokemuksia vedestä leikin ja turvallisen aikuisen kanssa.

Vesitaiturit on 3 – 7 vuotiaille lapsille suunnattua uintitoimintaa. Tavoitteena on oppia hyppäämään isoon altaaseen ja uimaan siellä 25 metriä. Vesitaiturit on jaettu kolmeen tasoon – Vesikirppu, Vesikilpikonna, Vesimyyrä.

Vesiralli on 7 – 10 vuotiaille lapsille suunnattu uinnin monipuolisuuskurssi. Se on tehty tukemaan ja auttamaan lapsen kasvua uintirassatukseen.  Vesiralli on jaettu neljään ryhmään. Sammakko ja Kala - kursseilla harjoitellaan uintimuotojen kannalta tärkeitä ja olennaisia asioita, kuten hengitystä kehon hallintaa sekä erilaisia temppuja ja taitoja. Norppa ja Delfiini - kursseilla harjoitellaan kokonaisvaltaisia suorituksia kuitenkaan unohtamatta monipuolisuutta sekä hauskuutta.

Tekniikkaralli on suunnattu 9 - 12 vuotiaille uimarin aluille. Tavoitteena olisi kehittää uintitekniikkaa niin, että lapsi oppii uimaan jokaista uintimuotoa. Lapsen liikkuessa monipuolisesti vedessä, kehittyy hänen luottamuksensa veteen ja samalla hänestä tulee taitava vedessä liikkuja.

LifeSaversClub on tarkoitettu uimataitoisille 8 - 15 vuotiaille lapsille ja nuorille. Tavoitteena on oppia toimimaan vedessä oikein sekä kunnioittamaan vesielementtiä. Pelastusharjoitusten ohella tähdätään myös hyvään uimataitoon sekä kestävyyteen.

Harraste ryhmä on erinomainen mahdollisuus jatkaa uintiharrastusta Vesi - ja Tekniikkarallin jälkeen.  Harrasteryhmässä jatketaan uintitekniikan hiomista sääntöjen edellyttämälle tasolle. Tämä ryhmä sopii erinomaisesti yhteen myös muiden harrastusten kanssa.

Kilpauintikoulussa lisätään uintiharjoittelun määrää ja opitaan lisää. Keskiössä ovat yleis- vesi - ja lajitaitavuus. Lapsia kannustetaan osallistumaan omien kilpailujen lisäksi lähiseudun uintikilpailuihin.

Kilpauinti on kilpailemiseen tähtäävää tavoitteellista uintiharjoittelua. Harjoittelu suunnitellaan yksilöidysti ja  se toteutetaan aina uimarin omien tavoitteiden mukaan. Ryhmän tavoitteena osallistuminen Rollo- ja IKM - kilpailuihin. Harraste-, kilpauintikoulu ja kilpauintiryhmille tarjotaan ohjattua oheisharjoittelua vähintään kerran viikossa. Lisäksi seura kustantaa yläkouluikäisille aktiiviharrastajille kuntosalirannekkeet.

Kasvatukselliset periaatteet: Yhdessä tekeminen, ryhmässä toimiminen, tasa-arvo, terveelliset elämäntavat, erilaiset kokemukset ja tunnetilat harjoitus - ja kilpailutilanteissa.

Eteneminen ryhmissä: Uimarin halu ja motivaatio, valmentajien näkemys ja keskustelu huoltajien sekä uimarin kanssa, uimarin taitotaso, ryhmien taso ja koostumus.  

Valmennuksen linjauksesta vastaa seuran Valmennuspäällikkö /Vastuuvalmentaja. Valmennuspäällikkö keskustelee linjauksista muiden valmentajien sekä ohjaajien kanssa, ja raportoi muutostarpeista tarvittaessa seuran hallitukselle.

Lisätietoa: marika.veikkola@gmail.com / 050 3370 536 - aku.leht@gmail.com / 040 5609 584

 

PDF-tiedostoSomeron Esa uimarinpolku & Valmennuslinja.pdf (908 kB)
Uimarinpolku ja valmennuslinja